Tp.HCM: Hàng chục nghìn trường hợp chưa được cấp sổ đỏ

UBND Tp.HCM cho biết, tính đến nay, toàn thành phố đã cấp 1.516.956 giấy chứng nhận lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình, đạt tỷ lệ 99,6%; còn lại 25.560 trường hợp đủ điều kiện đang giải quyết cấp giấy chứng nhận.

Ngày đăng: 01-08-2018

1,584 lượt xem

Cụ thể, hiện trên địa bàn còn 109.251 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 88.665 trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và 20.586 trường hợp người dân chưa có nhu cầu.

UBND Tp.HCM cũng đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy, trong đó đã cấp được 38.061,16ha đối với diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường (chiếm tỷ lệ 90,74% tổng diện tích đất).

Tính đến nay, tổng số thửa đất đăng ký trong cơ sở dữ liệu là 1.896.699 thửa (hồ sơ); tổng số hồ sơ scan (quét) liên kết trong cơ sở dữ liệu là 1.732.119 thửa (hồ sơ) và tổng số Giấy chứng nhận quản lý trong cơ sở dữ liệu là 1.818.495 thửa (hồ sơ).

UBND Tp.HCM cho biết, về công tác rà soát tiến độ, xử lý dự án chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai: Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, thành phố đã thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất của 91 dự án với tổng diện tích 1.657ha (Giai đoạn 2003 đến 2010, UBND thành phố đã thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất của 87 dự án với tổng diện tích 1.159ha).

Đồng thời, UBND Tp.HCM đã tổ chức 90 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 130 tổ chức cá nhân trong việc thi hành pháp luật về đất đai giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn thành phố, phát hiện 21 trường hợp vi phạm (chiếm 16,15% số tổ chức cá nhân được thanh tra), hầu hết là sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền sử dụng đất hàng năm; chậm đưa đất vào sử dụng,…

Đối với tổ chức sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong giai đoạn 2013 - 2017, UBND Tp.HCM đã thanh tra, kiểm tra 21 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp vi phạm (chiếm 61,19% số tổ chức cá nhân được thanh tra).

Được biết, Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 201.110,1m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 11.628.351.000 đồng và truy thu từ nguồn thu bất hợp pháp (do cho thuê lại) là 3.623.724.049 đồng. Ngoài ra, kiến nghị thu hồi 52.550,1m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 325.000.000 đồng và truy thu từ nguồn thu bất chính là 4.047.740.000 đồng.

(Tiến An Broker theo Trí thức trẻ)